SPONSOREN 2024

Wij willen alle sponsoren voor 2024 bedanken!

Oranjevereniging Meteren is een vereniging zonder winstoogmerk. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. U kunt ons op verschillende manieren helpen of steunen.

Wilt u sponsor worden? Dan kunt u contact opnemen door een email te sturen naar info@oranjeverenigingmeteren.nl