SPONSOREN 2022

Wij willen alle sponsoren voor 2022 bedanken!

Wij danken Bron Groenvoorziening voor hun snelle handelen en inzet!

Oranjevereniging Meteren is een vereniging zonder winstoogmerk. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. U kunt ons op verschillende manieren helpen of steunen.

Wilt u sponsor worden dan kunt u contact opnemen door een email te sturen naar info@oranjeverenigingmeteren.nl