SPONSOREN 2018

Wij willen alle sponsoren voor 2018 bedanken!

Oranjevereniging Meteren is een vereniging zonder winstoogmerk. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. U kunt ons op verschillende manieren helpen of steunen.

Wilt u sponsor worden dan kunt u contact opnemen door een email te sturen naar info@oranjeverenigingmeteren.nl