WELKOM OP DE SITE VAN ORANJEVERENIGING METEREN

Op onze site houden wij u graag op de hoogte van de laatste activiteiten rondom Koningsdag. Wij kijken vooruit op activiteiten en blikken terug. Oranjevereniging Meteren zet zich in voor een complete feestweek voor jong en oud. Met volle overtuiging en enthousiasme zijn we trots dat we dit in Meteren mogen doen!

Dankzij de hulp van vrijwilligers, sponsoren en steun van honderden leden is de feestweek in Meteren al jaren lang een groot succes. Wij danken hen voor hun bijdragen en nodigen iedereen uit, om op hun eigen manier bij te dragen aan het slagen van de feestweek rondom Koningsdag in Meteren.

Feestweek 2019
Ook dit jaar hebben wij ons best gedaan er een zo’n mooi mogelijk programma van te maken voor alle leeftijden.

Kaarten, bingo, ouderenmiddag (m.m.v.” Wij Dúrfe”), fiets versieren,Bootcamp voor alle kinderen van Meteren, goochelaar, springkussens, schminken etc….  Maar ook niet te vergeten een hollandse avond met 2 top D.J’s.
Wij hopen dat het U bevalt en dat we op vele bezoekers bij de activiteiten kunnen rekenen.
Klik hier voor het programma feestweek 2019

Ledenwerving
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt hebben zich vele vrijwilligers het afgelopen half jaar ingezet om het ledenbestand van de  Oranjevereniging te actualiseren en uit te breiden.
Het was veel meer werk dan dat we van te voren hadden gedacht maar hun inspanning is wel beloond. We hebben het ledenbestand fors uit kunnen breiden en daarnaast heeft bijna iedereen gekozen voor de automatische incasso. Hulde voor alle vrijwilligers die in weer en wind alle deuren in Meteren meerdere keren af zijn geweest.
Uiteraard willen we ook de mensen bedanken die lid zijn geworden of zijn gebleven. Mede door uw steun kunnen we ook dit jaar weer een geweldige feestweek organiseren.

Koningsdag 2017 in vogelvlucht